imansız

sif.
1. Dinsiz, Allahsız, etiqadsız; kafir. // İs. mənasında. <Bəndalı:> Görmürsən bu imansızları, bu saqqalı qana bulanmışları! M. C..
2. məc. Mərhəmətsiz, insafsız, qəddar. Dinsizin öhdəsindən imansız gələr. (Ata. sözü). Yaman imansız kişidir, maşını saxlatdı, dedi: – Düş yerə. . M. İ.. <Yunis:> Əgər sən bilsəydin ki, xalacan, o Yaqutun anası necə imansız arvaddır, sənin də qanın qaralardı. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • imansız — sf. 1) İmanı olmayan, inançsız, inansız 2) mec. İnsafsız, acımasız Birleşik Sözler imansız peynir Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller imansız gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • imansız peynir — is., hlk. Yağı alınmış peynir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • imansız gitmek — Tanrı ya inanmadan ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dinsizin hakkından imansız gelir — acımasız olan kişiyi, kendisinden daha acımasız biri yola getirir anlamında kullanılan bir söz Bana yollarsın onu, dinsizin hakkından imansız gelir, korkma sen. A. Kulin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Ottoman persecution of Alevis — Part of a series on Shi ah Islam and Twelvers Alevism Beliefs …   Wikipedia

  • dinsiz — sf. 1) Dinî inancı olmayan 2) mec. Acımasız Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller dinsizin hakkından imansız gelir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • farmason — is., Fr. franc maçon 1) Mason 2) sf., hlk. Dinsiz, imansız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • imansızlık — is., ğı, hlk. İmansız olma durumu, inançsızlık, inansızlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inançsız — sf. İnancı olmayan, imansız, itikatsız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inansız — sf. İnanı olmayan, imansız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.